Algemene voorwaarden Bootcamp Heroes

Artikel 1 Aansprakelijkheid

1.1        De deelname is geheel op eigen risico. Bootcamp Heroes kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, letsels, blessures en ongelukkig voor de deelnemers en voor derde.

1.2        De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of schade aan eigendommen die meegenomen worden naar de trainingen.

1.3        Bootcamp Heroes is niet verzekerd voor schade, letsel of schade aan eigendommen van de deelnemer. Deze verantwoording ligt geheel bij de deelnemer.

1.4        De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid of derde.

1.3        Bootcamp Heroes is niet aansprakelijk voor diefstal tijdens de lessen.

Artikel 2 Annulering lessen

2.1        Annulering door Bootcamp Heroes
Bij annulering van een training vanuit de kant van Bootcamp Heroes, door te weinig aanmeldingen (minimaal 5), zal er voor die dag niet afgestempeld worden en voor abonnees zal een alternatieve datum worden gekozen.

2.2        Annulering door de klant met strippenkaart
Wanneer de deelnemer korter dan twee uur van te voren annuleert, zal de les toch afgestempeld worden.

Artikel 3 Strippenkaart

3.1        Overdragen van strippenkaarten
Strippenkaarten zijn niet overdraagbaar aan andere personen. Ook zijn deze niet om te ruilen in geld als er nog tegoed over is.

3.2        Leeftijd
De minimale leeftijd is 18 jaar en anders via diens rechtsgeldige vertegenwoordig, te weten de ouders.

3.3        Geldigheid
De geldigheid kan verschillen per strippenkaart. Bekijk onze webshop met daarin de verschillende strippenkaarten en de bijbehorende geldigheidsduur.

Artikel 4 Abonnementen

4.1        Totstandkoming van de overeenkomst van het abonnement.
Bij het betalen van het abonnement gaat de deelnemer automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

4.2        Opzeggen
Bij de abonnementen die langer dan een maand duren (vaste minimale contractsduur)
kan de klant tot 1 maand voor beëindiging van zijn of haar abonnement het abonnement schriftelijk of per mail opzeggen naar info@bootcampheroes.nl

Hier geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Bij het maand abonnement kan het abonnement stopgezet worden per direct. Vaak is dit enkele dagen na de opzegging, omdat dit afhankelijk is van de administratieve afhandeling. Na deze De minimale looptijd is 1 maand, hierna kan die per direct opgezegd worden.

4.3        Verlenging
De abonnementen worden stilzwijgend met een opzegtermijn van één maand verlengd.

4.4        Pauzeren van het abonnement bij blessure
Maandcontracten kunnen (nog) niet worden bevroren.

4.6        Stopzetten
Stopzetten kan via de Fitmanager omgeving. Ga naar je deelnemersprofiel en doe een verzoek om het abonnement stop te zetten. Geef hier duidelijk de datum aan dat het stop gezet moet worden.

Artikel 5 Wijzigingen voorwaarden

5.1        Bootcamp Heroes mag deze voorwaarden als ook de prijzen op ieder moment aanpassen.

5.2        Bootcamp Heroes zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

5.3        Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.